Välkommen till Parkinson Malmö!

Parkinson Malmö är en lokal underavdelning till Parkinson Skåne. Vi är en ideell organisation för patienter och anhöriga med cirka 200 medlemmar. Vi vill informera, stödja och anordna aktiviteter anpassade för personer med Parkinson. Bland våra aktiviteter finns boxning, bowling, boule, samtalsgrupper för både anhöriga och Parkinsonsjuka m.m.

Styrelsen
Ordförande: Stefan Malm smalm56@hotmail.se
Kassör: Nils Daag nils.daag3@gmail.com
Ledamot: Peter Olsen olsmaz@gmail.com
Susanne Lundberg susanne.lundberg.1963@hotmail.com
Claes Jeppsson claesintel@gmail.com

Kontakta oss

smalm56@hotmail.se Kontaktperson: Stefan Malm

Följ oss

Våra lokalföreningar